?!DOCTYPE html> 电话JBO羺Ͷעַ--LOL羺ٷַ@һ߀еȥ组线?- 天津市宝石电气设备桩限公?/title> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"> <!-- include main css --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NESTXY00002/css/slick.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NESTXY00002/css/bootstrap.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NESTXY00002/css/jquery.mmenu.all.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NESTXY00002/css/style.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NESTXY00002/css/animates.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NESTXY00002/css/animate.css"/> <!--[if lt IE 9]> <script src="http://apps.bdimg.com/libs/html5shiv/r29/html5.min.js"></script> <script src="http://apps.bdimg.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script> <![endif]--> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.bizen-kobashi.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.bizen-kobashi.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="ud6bdp" > <div style='display:none'><q id='dr2eI1'><h1><a href="http://bizen-kobashi.com/" title="亚博网">亚博网</a></h1></q><tt id='dr2eI1'><dd id='dr2eI1'><noscript id='dr2eI1'><dl id='dr2eI1'><i id='dr2eI1'></i><dd id='dr2eI1'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='dr2eI1'></tr><td id='dr2eI1'></td><q id='dr2eI1'></q><dd id='dr2eI1'></dd><div id='dr2eI1'><button id='dr2eI1'><tfoot id='dr2eI1'><i id='dr2eI1'><dl id='dr2eI1'><i id='dr2eI1'><strike id='dr2eI1'><dt id='dr2eI1'></dt></strike></i></dl></i><pre id='dr2eI1'></pre></tfoot><u id='dr2eI1'></u><small id='dr2eI1'></small></button><tr id='dr2eI1'></tr></div><strike id='dr2eI1'></strike><label id='dr2eI1'></label><button id='dr2eI1'></button><optgroup id='dr2eI1'></optgroup><dd id='dr2eI1'></dd><sup id='dr2eI1'><del id='dr2eI1'><strike id='dr2eI1'><dd id='dr2eI1'></dd></strike></del></sup><fieldset id='dr2eI1'><p id='dr2eI1'></p></fieldset><big id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'><address id='dr2eI1'><dl id='dr2eI1'></dl></address><dd id='dr2eI1'></dd><table id='dr2eI1'><abbr id='dr2eI1'><strong id='dr2eI1'><blockquote id='dr2eI1'></blockquote></strong></abbr><td id='dr2eI1'><pre id='dr2eI1'></pre></td></table></big></big><q id='dr2eI1'><abbr id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'></thead></abbr></q><li id='dr2eI1'><q id='dr2eI1'><acronym id='dr2eI1'><dd id='dr2eI1'><td id='dr2eI1'><noframes id='dr2eI1'><tr id='dr2eI1'><strong id='dr2eI1'></strong><small id='dr2eI1'></small><button id='dr2eI1'></button><li id='dr2eI1'><noscript id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'></big><dt id='dr2eI1'></dt></noscript></li></tr><ol id='dr2eI1'><option id='dr2eI1'><table id='dr2eI1'><blockquote id='dr2eI1'><tbody id='dr2eI1'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='dr2eI1'></u><kbd id='dr2eI1'><kbd id='dr2eI1'></kbd></kbd></noframes><abbr id='dr2eI1'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='dr2eI1'><button id='dr2eI1'><abbr id='dr2eI1'></abbr></button></thead><button id='dr2eI1'><u id='dr2eI1'><u id='dr2eI1'></u></u><tr id='dr2eI1'><optgroup id='dr2eI1'><dd id='dr2eI1'><dfn id='dr2eI1'><tt id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'><optgroup id='dr2eI1'></optgroup></thead></tt><legend id='dr2eI1'></legend><noframes id='dr2eI1'><b id='dr2eI1'><form id='dr2eI1'></form></b></noframes></dfn><pre id='dr2eI1'></pre></dd></optgroup><dl id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'><dd id='dr2eI1'><td id='dr2eI1'><dir id='dr2eI1'></dir></td></dd></big><optgroup id='dr2eI1'></optgroup><dfn id='dr2eI1'></dfn></dl></tr></button><strong id='dr2eI1'></strong><ol id='dr2eI1'><dfn id='dr2eI1'><kbd id='dr2eI1'></kbd></dfn></ol><ul id='dr2eI1'></ul><noframes id='dr2eI1'></noframes><blockquote id='dr2eI1'></blockquote><fieldset id='dr2eI1'></fieldset><sup id='dr2eI1'><p id='dr2eI1'><tt id='dr2eI1'><sup id='dr2eI1'><bdo id='dr2eI1'><ol id='dr2eI1'><sup id='dr2eI1'><dl id='dr2eI1'><em id='dr2eI1'><label id='dr2eI1'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='dr2eI1'></address></sup></tt></p><fieldset id='dr2eI1'><noframes id='dr2eI1'><code id='dr2eI1'><strong id='dr2eI1'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='dr2eI1'></sup><div id='dr2eI1'><pre id='dr2eI1'><select id='dr2eI1'></select><td id='dr2eI1'></td></pre></div><kbd id='dr2eI1'><u id='dr2eI1'></u></kbd><div id='dr2eI1'></div><blockquote id='dr2eI1'></blockquote><q id='dr2eI1'></q><th id='dr2eI1'></th><big id='dr2eI1'></big><address id='dr2eI1'><b id='dr2eI1'><select id='dr2eI1'></select></b></address><code id='dr2eI1'></code><ul id='dr2eI1'><strike id='dr2eI1'></strike></ul><noscript id='dr2eI1'></noscript><pre id='dr2eI1'></pre><div id='dr2eI1'><p id='dr2eI1'></p></div><tfoot id='dr2eI1'></tfoot><thead id='dr2eI1'><bdo id='dr2eI1'></bdo></thead><kbd id='dr2eI1'></kbd><p id='dr2eI1'><fieldset id='dr2eI1'><style id='dr2eI1'></style></fieldset></p><acronym id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'><code id='dr2eI1'></code></big></acronym><noframes id='dr2eI1'><fieldset id='dr2eI1'></fieldset></noframes><ol id='dr2eI1'></ol><font id='dr2eI1'></font><td id='dr2eI1'><ol id='dr2eI1'></ol></td><center id='dr2eI1'></center><option id='dr2eI1'></option><legend id='dr2eI1'></legend><big id='dr2eI1'></big><sub id='dr2eI1'><ol id='dr2eI1'><li id='dr2eI1'><label id='dr2eI1'></label></li></ol></sub><i id='dr2eI1'><ol id='dr2eI1'></ol></i><del id='dr2eI1'></del><tr id='dr2eI1'><tr id='dr2eI1'><bdo id='dr2eI1'><form id='dr2eI1'><em id='dr2eI1'></em><ins id='dr2eI1'><center id='dr2eI1'><center id='dr2eI1'></center></center></ins><pre id='dr2eI1'><em id='dr2eI1'></em><abbr id='dr2eI1'><legend id='dr2eI1'><div id='dr2eI1'><center id='dr2eI1'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='dr2eI1'></b><noframes id='dr2eI1'><span id='dr2eI1'></span></noframes><font id='dr2eI1'><ol id='dr2eI1'></ol></font><td id='dr2eI1'><abbr id='dr2eI1'><option id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'></big></option></abbr><dfn id='dr2eI1'></dfn></td><form id='dr2eI1'><legend id='dr2eI1'></legend></form><td id='dr2eI1'><strike id='dr2eI1'><blockquote id='dr2eI1'></blockquote></strike></td><sup id='dr2eI1'><fieldset id='dr2eI1'><li id='dr2eI1'></li></fieldset></sup><option id='dr2eI1'></option><thead id='dr2eI1'></thead><del id='dr2eI1'></del><b id='dr2eI1'><tfoot id='dr2eI1'></tfoot><i id='dr2eI1'></i></b><sup id='dr2eI1'></sup><thead id='dr2eI1'></thead><kbd id='dr2eI1'></kbd><acronym id='dr2eI1'><strike id='dr2eI1'></strike></acronym><table id='dr2eI1'><select id='dr2eI1'></select></table><strong id='dr2eI1'></strong><center id='dr2eI1'></center><p id='dr2eI1'><b id='dr2eI1'><bdo id='dr2eI1'><span id='dr2eI1'></span></bdo></b></p><tr id='dr2eI1'><form id='dr2eI1'><strong id='dr2eI1'><dir id='dr2eI1'></dir></strong><th id='dr2eI1'></th></form><strong id='dr2eI1'><select id='dr2eI1'></select></strong></tr><form id='dr2eI1'><pre id='dr2eI1'></pre></form><code id='dr2eI1'></code><optgroup id='dr2eI1'></optgroup><strong id='dr2eI1'><td id='dr2eI1'><table id='dr2eI1'><legend id='dr2eI1'><legend id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'><fieldset id='dr2eI1'><q id='dr2eI1'><tfoot id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'><tt id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'></thead></tt></big><p id='dr2eI1'></p><button id='dr2eI1'><table id='dr2eI1'><ins id='dr2eI1'></ins><tt id='dr2eI1'><li id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='dr2eI1'><td id='dr2eI1'></td><tfoot id='dr2eI1'></tfoot></tr><strong id='dr2eI1'><span id='dr2eI1'><dfn id='dr2eI1'></dfn><bdo id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='dr2eI1'></button><ol id='dr2eI1'><font id='dr2eI1'><blockquote id='dr2eI1'><center id='dr2eI1'></center></blockquote></font></ol><strong id='dr2eI1'></strong><dl id='dr2eI1'><legend id='dr2eI1'></legend><sub id='dr2eI1'><small id='dr2eI1'></small></sub></dl><style id='dr2eI1'></style><pre id='dr2eI1'><code id='dr2eI1'></code></pre><big id='dr2eI1'></big><font id='dr2eI1'></font><bdo id='dr2eI1'></bdo><dfn id='dr2eI1'><dd id='dr2eI1'><button id='dr2eI1'><strike id='dr2eI1'><div id='dr2eI1'><div id='dr2eI1'><legend id='dr2eI1'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='dr2eI1'><q id='dr2eI1'></q></optgroup></dd><ol id='dr2eI1'><q id='dr2eI1'><dfn id='dr2eI1'><button id='dr2eI1'><tbody id='dr2eI1'><tbody id='dr2eI1'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='dr2eI1'></dl><fieldset id='dr2eI1'></fieldset><u id='dr2eI1'></u><div id='dr2eI1'><ins id='dr2eI1'></ins></div><strong id='dr2eI1'></strong><center id='dr2eI1'></center><strong id='dr2eI1'></strong><small id='dr2eI1'></small><td id='dr2eI1'><q id='dr2eI1'><q id='dr2eI1'><b id='dr2eI1'><optgroup id='dr2eI1'></optgroup></b></q><ol id='dr2eI1'><bdo id='dr2eI1'></bdo></ol><dd id='dr2eI1'><th id='dr2eI1'></th></dd><blockquote id='dr2eI1'></blockquote><ul id='dr2eI1'><style id='dr2eI1'></style></ul></q></td><noscript id='dr2eI1'></noscript><ol id='dr2eI1'></ol><p id='dr2eI1'></p><strong id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'></big><strike id='dr2eI1'><q id='dr2eI1'><sup id='dr2eI1'></sup></q></strike></strong><p id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'><acronym id='dr2eI1'><tfoot id='dr2eI1'><kbd id='dr2eI1'></kbd><form id='dr2eI1'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='dr2eI1'></fieldset><b id='dr2eI1'><dt id='dr2eI1'></dt></b><sup id='dr2eI1'></sup><label id='dr2eI1'></label><noframes id='dr2eI1'><ins id='dr2eI1'></ins></noframes><td id='dr2eI1'></td><dfn id='dr2eI1'></dfn><font id='dr2eI1'><style id='dr2eI1'></style></font><tr id='dr2eI1'><td id='dr2eI1'></td></tr><dfn id='dr2eI1'><ul id='dr2eI1'></ul></dfn><tr id='dr2eI1'></tr><abbr id='dr2eI1'></abbr><strong id='dr2eI1'></strong><dt id='dr2eI1'></dt><span id='dr2eI1'><label id='dr2eI1'><td id='dr2eI1'></td></label><address id='dr2eI1'></address></span><label id='dr2eI1'><bdo id='dr2eI1'><dt id='dr2eI1'><dl id='dr2eI1'></dl></dt></bdo></label><abbr id='dr2eI1'><optgroup id='dr2eI1'></optgroup></abbr><code id='dr2eI1'></code><address id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'></thead></address><td id='dr2eI1'><style id='dr2eI1'><tbody id='dr2eI1'></tbody><strong id='dr2eI1'></strong></style></td><ul id='dr2eI1'><ul id='dr2eI1'></ul></ul><del id='dr2eI1'></del><th id='dr2eI1'><option id='dr2eI1'><legend id='dr2eI1'></legend></option></th><b id='dr2eI1'></b><i id='dr2eI1'><noscript id='dr2eI1'></noscript></i><q id='dr2eI1'></q><select id='dr2eI1'></select><option id='dr2eI1'></option><optgroup id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'></big></optgroup><noframes id='dr2eI1'><acronym id='dr2eI1'><em id='dr2eI1'></em><td id='dr2eI1'><div id='dr2eI1'></div></td></acronym><address id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'></big><legend id='dr2eI1'></legend></big></address></noframes><ul id='dr2eI1'></ul><abbr id='dr2eI1'><p id='dr2eI1'><small id='dr2eI1'><bdo id='dr2eI1'><code id='dr2eI1'><i id='dr2eI1'><legend id='dr2eI1'></legend></i><sub id='dr2eI1'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='dr2eI1'></noscript><tr id='dr2eI1'></tr><select id='dr2eI1'><button id='dr2eI1'><dfn id='dr2eI1'><p id='dr2eI1'></p><q id='dr2eI1'></q></dfn></button><noframes id='dr2eI1'></noframes><b id='dr2eI1'></b></select><font id='dr2eI1'></font><option id='dr2eI1'></option><fieldset id='dr2eI1'></fieldset><noframes id='dr2eI1'><i id='dr2eI1'><div id='dr2eI1'><ins id='dr2eI1'></ins></div></i></noframes><tr id='dr2eI1'></tr><label id='dr2eI1'><small id='dr2eI1'></small><b id='dr2eI1'></b></label><noscript id='dr2eI1'><tr id='dr2eI1'></tr><div id='dr2eI1'></div><noscript id='dr2eI1'></noscript><tr id='dr2eI1'></tr></noscript><center id='dr2eI1'></center><dl id='dr2eI1'></dl><blockquote id='dr2eI1'></blockquote><pre id='dr2eI1'><dl id='dr2eI1'><noframes id='dr2eI1'><i id='dr2eI1'></i></noframes><dt id='dr2eI1'></dt></dl><label id='dr2eI1'><dfn id='dr2eI1'></dfn></label></pre><dir id='dr2eI1'></dir><strike id='dr2eI1'></strike><thead id='dr2eI1'></thead><span id='dr2eI1'></span><i id='dr2eI1'></i><font id='dr2eI1'></font><style id='dr2eI1'></style><font id='dr2eI1'></font><td id='dr2eI1'><select id='dr2eI1'><b id='dr2eI1'><address id='dr2eI1'><noscript id='dr2eI1'><acronym id='dr2eI1'></acronym></noscript></address><style id='dr2eI1'><tbody id='dr2eI1'></tbody></style></b></select><ul id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'></thead></ul></td><strike id='dr2eI1'><dt id='dr2eI1'></dt></strike><dfn id='dr2eI1'></dfn><dir id='dr2eI1'><b id='dr2eI1'></b><font id='dr2eI1'></font></dir><ul id='dr2eI1'></ul><q id='dr2eI1'></q><acronym id='dr2eI1'></acronym><center id='dr2eI1'><strong id='dr2eI1'></strong></center><ins id='dr2eI1'><label id='dr2eI1'></label><span id='dr2eI1'></span></ins><li id='dr2eI1'><blockquote id='dr2eI1'></blockquote></li><th id='dr2eI1'><table id='dr2eI1'></table></th><tfoot id='dr2eI1'></tfoot><ins id='dr2eI1'></ins><table id='dr2eI1'></table><noscript id='dr2eI1'><del id='dr2eI1'><ol id='dr2eI1'><center id='dr2eI1'><ul id='dr2eI1'></ul><div id='dr2eI1'></div></center></ol></del></noscript><strong id='dr2eI1'><legend id='dr2eI1'></legend><td id='dr2eI1'></td></strong><font id='dr2eI1'><font id='dr2eI1'></font></font><noscript id='dr2eI1'><em id='dr2eI1'><form id='dr2eI1'><sub id='dr2eI1'></sub></form><bdo id='dr2eI1'></bdo></em></noscript><address id='dr2eI1'></address><center id='dr2eI1'><del id='dr2eI1'></del><sup id='dr2eI1'></sup></center><kbd id='dr2eI1'></kbd><font id='dr2eI1'><b id='dr2eI1'></b><table id='dr2eI1'></table><blockquote id='dr2eI1'></blockquote></font><big id='dr2eI1'><q id='dr2eI1'><center id='dr2eI1'><button id='dr2eI1'></button></center></q></big><i id='dr2eI1'><form id='dr2eI1'><option id='dr2eI1'></option><dir id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'></thead></dir></form><tr id='dr2eI1'><strike id='dr2eI1'><noframes id='dr2eI1'><dl id='dr2eI1'></dl></noframes></strike><dt id='dr2eI1'></dt></tr></i><dfn id='dr2eI1'></dfn><tbody id='dr2eI1'></tbody><select id='dr2eI1'><dir id='dr2eI1'><noscript id='dr2eI1'><th id='dr2eI1'><strike id='dr2eI1'></strike><small id='dr2eI1'></small></th></noscript><tbody id='dr2eI1'><em id='dr2eI1'><optgroup id='dr2eI1'></optgroup><style id='dr2eI1'><tr id='dr2eI1'></tr><address id='dr2eI1'></address></style></em></tbody><code id='dr2eI1'><noscript id='dr2eI1'><ins id='dr2eI1'><font id='dr2eI1'></font></ins></noscript></code></dir><p id='dr2eI1'></p><dl id='dr2eI1'></dl></select><form id='dr2eI1'><bdo id='dr2eI1'></bdo><optgroup id='dr2eI1'><tbody id='dr2eI1'></tbody></optgroup><blockquote id='dr2eI1'><button id='dr2eI1'><pre id='dr2eI1'><li id='dr2eI1'><tfoot id='dr2eI1'><kbd id='dr2eI1'></kbd></tfoot><fieldset id='dr2eI1'><dd id='dr2eI1'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='dr2eI1'></table><span id='dr2eI1'><dl id='dr2eI1'></dl></span></blockquote></form><em id='dr2eI1'><small id='dr2eI1'><blockquote id='dr2eI1'></blockquote></small></em><tfoot id='dr2eI1'></tfoot><del id='dr2eI1'><pre id='dr2eI1'></pre></del><em id='dr2eI1'><acronym id='dr2eI1'><th id='dr2eI1'></th></acronym></em><fieldset id='dr2eI1'></fieldset><code id='dr2eI1'><noframes id='dr2eI1'></noframes></code><form id='dr2eI1'><optgroup id='dr2eI1'><dir id='dr2eI1'></dir></optgroup></form><strong id='dr2eI1'></strong><ins id='dr2eI1'><option id='dr2eI1'></option></ins><dd id='dr2eI1'></dd><span id='dr2eI1'><tbody id='dr2eI1'></tbody></span><strong id='dr2eI1'><pre id='dr2eI1'><form id='dr2eI1'></form></pre></strong><li id='dr2eI1'><abbr id='dr2eI1'><dir id='dr2eI1'></dir><acronym id='dr2eI1'></acronym></abbr></li><ol id='dr2eI1'></ol><strike id='dr2eI1'></strike><label id='dr2eI1'></label><legend id='dr2eI1'><address id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'><tr id='dr2eI1'></tr></thead></address><dt id='dr2eI1'></dt></legend><thead id='dr2eI1'></thead><ins id='dr2eI1'><big id='dr2eI1'></big></ins><kbd id='dr2eI1'></kbd><center id='dr2eI1'><acronym id='dr2eI1'></acronym><code id='dr2eI1'></code></center><ul id='dr2eI1'><pre id='dr2eI1'></pre></ul><style id='dr2eI1'><dt id='dr2eI1'><noframes id='dr2eI1'></noframes></dt><sub id='dr2eI1'></sub><b id='dr2eI1'><thead id='dr2eI1'></thead></b></style><center id='dr2eI1'></center><button id='dr2eI1'></button><bdo id='dr2eI1'><sub id='dr2eI1'><noframes id='dr2eI1'><blockquote id='dr2eI1'><q id='dr2eI1'><noscript id='dr2eI1'></noscript><dt id='dr2eI1'></dt></q></blockquote><noframes id='dr2eI1'><i id='dr2eI1'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <div> <!--header--> <header class="header"> <div class="topbar container visible-lg"> <div class="pull-left">天津̈́eƳ@Ƃ宝石电气设备有限公˶˔֮h司为您免费提?a href="/">低压配С柜厂?/a>?a href="/supply/">高压@Ҳ电?/a>?a href="/news/">低压酢ٍ电?/a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/30890/stat/"></script></div> </div> <div class="navbar container clearfix"> <div class="logo"> <a rel="nofollow" href="/"><img src="/uploads/logo/20170915112844.png" alt="天津市宝石电气设备有限公һF֮Ѫ֮w˳? /></a> </div> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/#mmenu" class="iconfont phone-nav"> <span class="glyphicon glyphicon-align-justify"></span> </a> <div class="nav_right"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">网站首⡵</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/about/">关于我乥ȞϬ</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/gcal/">工程案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/">产品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/news/">新闻动?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/contact/">联k我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="dian_div"> <div class="container"> <span>电话?a rel="nofollow" href="tel:13802120732 13312122688">022-82685777</a></span> <span><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tel:13802120732 13312122688">022-82662777</a></span> <span>手机?a rel="nofollow" href="tel:[field:mbile]">13802120732</a></span> <span><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tel:[field:mbile]"> 13312122688</a></span> </div> </div> </header> <!--banner--> <section class="banner"> <div><img src="/template/NESTXY00002/images/banner_n.jpg" alt="" /></div> </section> <div class="zi_com clearfix"> <div class="zi_left"> <div class="top"> <span class="span1">产品展示</span> <span class="span2">PRODUCTS</span> </div> <ul> <li> <a href="/ud6bdp/kzx/">控制?/a> </li> <li> <a href="/gypdg/">高压配电?/a> </li> <li> <a href="/dypdg/">低压配JBO羺Ͷעַ--LOL羺ٷַֻّٛQ?/a> </li> <li> <a href="/xsbdz/">箱{ֻЬȻ˼变电?/a> </li> <li> <a href="/drbcg/">电容补偿?/a> </li> <li> <a href="/jyqdg/">减压启动?/a> </li> <li> <a href="/dyqdg/">低压启动?/a> </li> <li> <a href="/dlpdx/">动力配电?/a> </li> <li> <a href="/zmpdx/">照明配电y?/a> </li> <li> <a href="/dyczx/">电源插座?/a> </li> <li> <a href="/dhzxx/">电话组˲Ҳ˺?/a> </li> <li> <a href="/dbx/">电表?/a> </li> <li> <a href="/bpg/">变频?/a> </li> <li> <a href="/hnpdx/">户内配电?/a> </li> <li> <a href="/dsx/">电视?/a> </li> </ul> <div class="lian"> <div class="lian_t"> <span class="span1">联系ټƷ我们</span> <span class="span2">CONTACT</span> </div> <p>天津市宝石电气设备有限公?/p> <p style="font-weight:bold;"> 电话?a rel="nofollow" href="tel:13802120732 13312122688">022-82685777</br>           022-82662777</a> </p> <p style="font-weight:bold;"> 手机?a rel="nofollow" href="tel:022-82685777 82662777">13802120732</br>           13312122688</a> </p> <p> 网 :www.tjbsdq.cn </p> <p> 邮箱?a rel="nofollow" href="mailto:baoshidq@163.com">baoshidq@163.com</a> </p> <p> 地standard-text {:天津市宝坻区塑料制品工业区长兴?? </p> </div> </div> <div class="zi_right"> <div class="bar clearfix"> <span class="b_tt">产品详情</span> <span class="curbar"><i>您当һ޴前的位置?/i><a href="/">首页</a> > <a href="/ud6bdp/supply/">供应产品</a> > <a href="/ud6bdp/dhzxx/">电话组线?/a> > <a href="/supply/27.html">电话组线?/a></span> </div> <div class="pro_s1 clearfix"> <div class="ps1_right"> <h1>电话组线?/h1> <p>来源?a href='/supply/27.html'>/supply/27.html</a> 时间?017/9/15 0:00:00</p> </div> </div> <div class="pro_s2"> <div class="guan_top"> <span>产品详情</span> </div> <div><p style="text-align:center;"> <div style="text-align:left;"> <a href="/ud6bdp/dhzxx/" target="_blank">电话组线?/a>工艺标准适用于弱电电话插座与组线箱安装工程? </div> <div style="text-align:left;"> 电话组线箮ƎX施工准? </div> <div style="text-align:left;"> 电话组线箱材料要求: </div> <div style="text-align:left;"> 1.电话出线盒面板:不应有@ͬϹ֮损、划痕等Ǖr陷、应采用合格配套产品,并有产品合格证? </div> <div style="text-align:left;"> 2.组线箱:有木制或铁制的һ•PQ种。木制箱体不得有劈裂破损等现象,箱体内表面应光滑平整,应有防腐措施;铁制箱体不得有凹凸不平等缺•޴,做防腐处理后再刷灰^ڴ漆? </div> <div style="text-align:left;"> 3.螺丝:各种规格的螺丝均ٿ须经过镀锌处理? </div> <div style="text-align:left;"> 4.电话电缆号及规格及电缆对数应符合设计要求,并有产品吳ɹˈ格证? </div> <div style="text-align:left;"> 5.电话管路敷设及配线应符合设计规定。配管配纶ҿ߀ֹ|工艺请参阅ؚfFǧ有关章节施工?2.2  主要机具? 克丝钳、一字改锥、十字改x֮ɭ锥、剥线钳、线坠、对讲机? </div> <div style="text-align:left;"> 电话组线箱作业条件: </div> <div style="text-align:left;"> 1.电话糶Ǻˮ统的管线、盒均敷设嶸Ȼâ? </div> <div style="text-align:left;"> 2.土建的墙面油漆喷浆及装修作业全部完湥lshȥ? </div> <div style="text-align:left;"> 3.由地面引出端口时,应待土建地面抹灰完、盒子口修好后进衦? </div> </p> <p style="text-align:center;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30890/201709191157282673089074264.jpg" alt="" /> </p></div> </div> <ul class="prev_next clearfix"> <li>上一 λ篇:<a href="/supply/10.html">高压配电柜生产厂?/a></a></li> <li>֮r一篇:<a href="/ud6bdp/supply/26.html">电源插座?/a></a></li> </ul> <div class="guan_pro"> <div class="guan_top"> <span>相关产品</span> </div> <ul class="pro_ul clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tjdypdgagngh1.html" title="天津低配电柜厂家哪家好"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30890/201811281108558623089019730.jpg?path=www.tjbsdq.cn/uploads/cp/201811281108558623089019730.jpg" alt="天津低压酡̓EҲֻˮԽ֮w电柜厂宿Ʌs]Џ哪家һ̤" class="vcenter" /> <i></i> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tjdypdgagngh1.html" class="zhe_a fadeInq" title="天津低压配电柜厂家哪 Zֲ好"> <img src="/template/NESTXY00002/images/pro_sou.png" alt="天津低压配电柜厂家Ҿͬ֓˓家好" class="vcenter"/> </a> </div> <div class="text"> <h4>天津低压配电柜厂ĘϸǺښ⏛家哪家好</h4> <span></span> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tjdypdgagngh1.html" title="天津低压酺֮г˯֏͍电柜厂家哪家好" class="more">MORE ></a> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/dypdgagynx.html" title="低压配ɆT柜厂家有哪些"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30890/201811211114499713089066171.jpg?path=www.tjbsdq.cn/uploads/cp/201811211114499713089066171.jpg" alt="低压配Fѽֲ˵ز˔柜厂家有哪些" class="vcenter" /> <i></i> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/dypdgagynx.html" class="zhe_a fadeInq" title="低压配电柜厂家有哪些"> <img src="/template/NESTXY00002/images/pro_sou.png" alt="低压配电柜厂家有哪些" class="vcenter"/> </a> </div> <div class="text"> <h4>低压配电柜厂家有哪些</h4> <span></span> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/dypdgagynx.html" title="低压配电柜厂家有哪些" class="more">MORE ></a> </div> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tjdypdgagngh0.html" title="天津 аɫһW低压配电柜厂家哪家好"> <div class="pic"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30890/201811140951272013089057471.jpg?path=www.tjbsdq.cn/uploads/cp/201811140951272013089057471.jpg" alt="天津低压配电柜厂家哪家好" class="vcenter" /> <i></i> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tjdypdgagngh0.html" class="zhe_a fadeInq" title="天津低压配电柜厂家哪家好"> <img src="/template/NESTXY00002/images/pro_sou.png" alt="天津低压配电柜厂家哪家好" class="vcenter"/> </a> </div> <div class="text"> <h4>天津低压配电柜厂家哪家好</h4> <span></span> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tjdypdgagngh0.html" title="天津低压配电柜厂家哪家好" class="more">MORE ></a> </div> </a> </li> </ul> </div> <div class="guan_new"> <div class="guan_top"> <span>相关新e</span> </div> <ul class="guan_ul"> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/news/212.html" title="天津低压配电柜操fЦ作时要注意什?> <time>2020-09-25</time> <h4>天津低压配电柜操作时要注意什?/h4> <p> 定标准、定考核。根据配ؾһ柜检修表进行定期巡查,如果发现配电箱内元件有严重ƎXͺܺˑ热现象,应该查昵ӎ发热原因,发现? </p> <span>MORE</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/news/211.html" title="天津变频柜设计应该考虑哪些因素"> <time>2020-09-04</time> <h4>天津变频柜设计应该考虑哪些因素</h4> <p> 天津变频柜是普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式 ƷL改为变频拖动方式。应用变频器拖动动力装置的控һW柜。因其良好的 </p> <span>MORE</span> </a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="footer_com clearfix visible-lg"> <ul class="di_nav"> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/about/" class="tit">关于我们</a> <a href="/ud6bdp/about/">公司概况</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/" class="tit">产品中心</a> <a href="/ud6bdp/kzx/" title="控制?>控制?/a> <a href="/gypdg/" title="高压配电?>高压配电?/a> <a href="/dypdg/" title="低压配电?>低压配电?/a> <a href="/xsbdz/" title="箱式变电S֌עŵˈϱ˵?>箱式变电?/a> <a href="/drbcg/" title="电容补偿?>电容补偿?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/" class="tit">新闻动?/a> <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> <a href="/ud6bdp/news/hyxw/">行业λ@ӻȥ新闻</a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/contact/" class="tit">联系我们</a> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/sitemap.html">网站地图</a> <a href="/ud6bdp/4g/" target="_blank">ؿڋ机网站</a> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/sitemap.xml">XML</a> </li> </ul> <div class="er_right"> <div class="er"> <div class="pic"> <img src="/template/NESTXY00002/images/erwei.png" alt="" class="vcenter" /> <i></i> </div> <div class="text"> <span>微信公众平台</span> <span>关注我们</span> </div> </div> <div class="dian"> <span>服务咨询热线</span> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tel:13802120732 13312122688">13802120732 13312122688</a> <div>减压启动柜哪ЦDr˶好?动力配电箱厂家、箱式ʮď电站怎么样?高压配电柜、低压配电柜、减压启动柜、电容补偿柜等品质优良的产品及ǧКCW价,欢迎来电生产N定制?/div> </div> </div> </div> <div class="copy clearfix"> <span class="cnzz"></span> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-08-31/"></script> Powered by <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <a rel="nofollow" href="http://www.tjqihang.com" target="_blank">企航动力技术支?/a> <a rel="nofollow" rel='nofollow' href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">津ICP?7007644?1</a>     <a target="_blank" href=" " style="text-decoration:none;"><img src="/template/NESTXY00002/images/ga.png" /><span style="margin: 0px 0px 0px 5px; ">津公网安?12011502000160?/span></ a> <div> Copyright© www.tjbsdq.cn(<a title="复制铡接" rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制 链接</a>) 天津市宝石电气设备有限公? </div> <div class="cityspread visible-lg"> <span>热门oՓǔ˻城市推广: </span> <a href="/ud6bdp/tianjin.html" title="天津" target="_blank" >天津</a> </div> </div> </div> <!--移动端底部导?-> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul class="clearfix"> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/tel:13802120732 13312122688"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键电?/span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <!--移动? Mmenu--> <nav id="mmenu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/">网站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/about/">关于我们</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/about/">公司概况</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/supply/">产品展示</a> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/ud6bdp/kzx/" title="控制?>控制?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/gypdg/" title="高压配电?>高压配电?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/dypdg/" title="低压配电?>低压配电?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/xsbdz/" title="箱式变电?>箱式变电?/a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/drbcg/" title="电容补偿?>电容补偿?/a> </li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻动?/a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/news/hyxw/">行业新闻</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/download/">成功案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/ud6bdp/contact/">联系我们</a></li> </ul> </nav> </div> <!--Include Js--> <script src="/template/NESTXY00002/js/jquery.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <!--移动端导?-> <script src="/template/NESTXY00002/js/jquery.mmenu.all.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script src="/template/NESTXY00002/js/wow.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script src="/template/NESTXY00002/js/public.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <!--slick--> <script src="/template/NESTXY00002/js/slick.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <!--placeholder--> <script src="/template/NESTXY00002/js/jquery.placeholder.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script type="text/javascript"> $(function(){ $('input, textarea').placeholder(); }); </script> <!--<script src="//cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>--> <script type="text/javascript" > $("span.ri").each(function(){ var uploadTime1 = $(this).find("i.ri1").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(8,10); $(this).find("i.ri1").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("time.ri2").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(7,0); $(this).find("time.ri2").text(uploadDay); }); </script> <script> if (!(/msie [6|7|8|9]/i.test(navigator.userAgent))){ new WOW().init(); }; </script> <style src="/template/NESTXY00002/css/phone.css"></style> </div> </body> </html>